www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ “ทบทวนสิทธิ์” สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

“ประกันสังคม” ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64

วันที่ 16 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เอ๋ยถึง การดูแลผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่สมัครสมาชิกรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐบาล ผ่านโครงการ “ม.33 เรารักกัน” เข้าตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และกดการันตีตัวตนผ่านหนทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค.64 และ 5, 12 เม.ย. 64 ครั้งละ 1,000 บาท กระทั่งครบ 4,000 บาท โดยผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบกิจการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พฤษภาคม64


แม้กระนั้นสำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตน ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00–23.00 น. โดยขอให้ผู้ประกันตนกดเข้าไปที่เมนู “ทบทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) หลังจากนั้นกรอกข้อมูลเฉพาะบุคคลเพื่อใช้เพื่อการทบทวนสิทธิ์ให้รอบคอบแน่ชัด ยกตัวอย่างเช่น ชื่อสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่อยู่ที่อาศัย, เบอร์โทรศัพท์ แล้วหลังจากนั้นคลิกปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์”
ดังนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com พร้อมกดการันตีตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5–11 เม.ย. 64 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบกิจการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือภายใต้โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พฤษภาคม 64

 

แม้กระนั้น สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม33เรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องติดต่อประสานงานทบทวนสิทธิ์และอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำปรึกษาขอคำแนะนำรับเรื่องการสมัครสมาชิก ให้ผู้ประกันตนในโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. วันแล้ววันเล่า หากมีเรื่องที่น่าสงสัยถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้เหมาะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ ทั้ง 12 ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 1 วัน).