9 โมง 9 ก.ย. ‘ไทยพร้อมใจ’ เปิดลงทะเบียนฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้สูงอายุ 18 ปีขึ้นไป

9 โมง 9 ก.ย. ‘ไทยพร้อมใจ’ เปิดลงทะเบียนฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เมื่อวันที่ 7 เดือนกันยายน ไทยพร้อมใจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปลอดภัย จัดแจงเปิดให้ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ทั้งนี้ เป็นวัคซีนหลงเหลืออยู่จากคนที่ไม่มาปรากฏตัว ปริมาณ 100,000 โดส เริ่มลงทะเบียนวันที่ 9 เดือนกันยายน 2564 เวลา 09.00 น. รวมทั้งจะปิดรับเมื่อมีผู้จองสิทธิครบตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดแบ่งมา โดยจะฉีดยาวันที่ 14-15 เดือนกันยายน 2564

สำหรับผู้มีสิทธิรับวัคซีน

– ประชาชนทั่วไป แก่ 18 ปีขึ้นไป
– ชนชาติไทย
– มีที่อยู่ที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร

ช่องทางลงทะเบียน

– เว็บ www.ไทยร่วมใจ.com เวลา 09.00-22.00 น.
– แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เวลา 09.00-22.00 น.
– ร้านค้าสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ เวลา 08.30-18.00 น.

9-1