Day: January 13, 2022

เริ่ม 1 เม.ย.เก็บ “ค่าเหยียบแผ่นดิน” ต่างประเทศเข้าไทย 300 บาท

เมืองไทยจะเก็บ "ค่าเหยียบแผ่นดิน" จากนักเดินทางฝรั่งคนละ 300 บาท เริ่มวันที่ 1 เม.ย.นี้ ผู้ประกาศสำนักนายกฯ กำหนดจะนำเงินไปปรับปรุงสถานที่สำหรับท่องเที่ยวแล้วก็ทำประกันภัย ตอนวันที่ 12 ม.ค.2565 นายธนกร วังบุญอาจจะชนะ ผู้ประกาศประจำนร เผยออกมาว่า ในวันที่ 1 ม.ค.2565...