จัดเตรียม ! คนละครึ่งเฟส 3 เริ่มใช้วันพรุ่ง (1 กรกฎาคม) เช็กแนวทางรับรองตัวตนอีกครั้ง

ธนาคารกรุงไทย ย้ำผู้ลงทะเบียนใช้ คนละครึ่งเฟส 3 บางบุคคลต้องยืนยันตัวตนก่อน เริ่มใช้ 1 ราศีกรกฏคม 2564 เช็กรายละเอียดกระบวนการทำพอดีนี่่ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564 ภายหลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้านสิทธิ โดยจะเริ่มใช้รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยทางธนาคารกรุงไทย ได้เปิดเผยรายละเอียดการรับรองตัวตนของผู้ลงทะเบียนว่า สามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางกรุงไทยได้หลายช่องทาง ดังนี้ – แอปฯ เป๋าตัง -> บริการ -> รายการอาหาร ยืนยันตัวตนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ – ใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนผ่าน ตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่ – ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ผู้ใดกันบ้างต้องยืนยันตัวตน – คนรับสิทธิรายใหม่ จำเป็นที่จะต้องจัดการยืนยันตัวตนทุกคน – คนรับสิทธิรายเดิมบางบุคคล บางครั้งก็อาจจะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมครั้ง โดยเมื่อกดเข้า G-wallet ระบบจะขึ้นใจความว่า “ขอความกรุณาปรานียืนยันตัวตนเพิ่มเติม เพื่อใช้สิทธิในโครงการ เนื่องด้วยการรับรองตัวตนของคุณยังไม่สมบูรณ์” ให้ยืนยันตัวตน คนละครึ่งเฟส 3 ใช้ได้ถึงวันไหน สำหรับหมายกำหนดการโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 มีการเพิ่มระยะเวลาเป็น 6 เดือนหมายถึงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2564 โดยมีข้อมูลอื่นๆเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน ว่าจะแบ่งจ่ายเงินเป็นตอนแรก เดือน กรกฎาคม-ก.ย. จะทยอยจ่าย 1,500 บาท และตุลาคม-เดือนธันวาคม อีก 1,500 บาท   คนละครึ่งเฟส 3 ได้เงินเท่าใด รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้สอยในลักษณะ Co-pay (ร่วมกันจ่าย) เป็นจำนวนเงิน 150 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน แนวทางเติมเงิน G-Wallet เพื่อใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง 1. เติมผ่านแอปฯ Krungthai NEXT หรือ Mobile banking ธนาคาร 2. เติมผ่านบัญชีธนาคาร 3. เติมผ่านการสแกน QR Code 4. เติมผ่านตู้ ATM ทั้งนี้ เมื่อกดเข้า G-Wallet แล้ว หากขึ้นใจความว่า “โครงการ คนละครึ่ง สามารถใช้ได้วันที่ 1 กรกฎาคม 2564” ก็สามารถใช้สิทธิได้เลย

จัดเตรียม ! คนละครึ่งเฟส 3 เริ่มใช้วันพรุ่ง (1 กรกฎาคม) เช็กแนวทางรับรองตัวตนอีกครั้ง

ธนาคารกรุงไทย ย้ำผู้ลงทะเบียนใช้ คนละครึ่งเฟส 3 บางบุคคลต้องยืนยันตัวตนก่อน เริ่มใช้ 1 ราศีกรกฏคม 2564 เช็กรายละเอียดกระบวนการทำพอดีนี่่ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564 ภายหลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้านสิทธิ โดยจะเริ่มใช้รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยทางธนาคารกรุงไทย ได้เปิดเผยรายละเอียดการรับรองตัวตนของผู้ลงทะเบียนว่า สามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางกรุงไทยได้หลายช่องทาง ดังนี้ – แอปฯ เป๋าตัง -> บริการ -> รายการอาหาร ยืนยันตัวตนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ – ใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนผ่าน ตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่ – ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ผู้ใดกันบ้างต้องยืนยันตัวตน – คนรับสิทธิรายใหม่ จำเป็นที่จะต้องจัดการยืนยันตัวตนทุกคน – คนรับสิทธิรายเดิมบางบุคคล บางครั้งก็อาจจะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมครั้ง โดยเมื่อกดเข้า G-wallet ระบบจะขึ้นใจความว่า “ขอความกรุณาปรานียืนยันตัวตนเพิ่มเติม เพื่อใช้สิทธิในโครงการ เนื่องด้วยการรับรองตัวตนของคุณยังไม่สมบูรณ์” ให้ยืนยันตัวตน คนละครึ่งเฟส 3 ใช้ได้ถึงวันไหน สำหรับหมายกำหนดการโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 มีการเพิ่มระยะเวลาเป็น 6 เดือนหมายถึงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2564 โดยมีข้อมูลอื่นๆเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน ว่าจะแบ่งจ่ายเงินเป็นตอนแรก เดือน กรกฎาคม-ก.ย. จะทยอยจ่าย 1,500 บาท และตุลาคม-เดือนธันวาคม อีก 1,500 บาท   คนละครึ่งเฟส 3 ได้เงินเท่าใด รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้สอยในลักษณะ Co-pay (ร่วมกันจ่าย) เป็นจำนวนเงิน 150 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน แนวทางเติมเงิน G-Wallet เพื่อใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง 1. เติมผ่านแอปฯ Krungthai NEXT หรือ Mobile banking ธนาคาร 2. เติมผ่านบัญชีธนาคาร 3. เติมผ่านการสแกน QR Code 4. เติมผ่านตู้ ATM ทั้งนี้ เมื่อกดเข้า G-Wallet แล้ว หากขึ้นใจความว่า “โครงการ คนละครึ่ง สามารถใช้ได้วันที่ 1 กรกฎาคม 2564” ก็สามารถใช้สิทธิได้เลย