แห่ทำบุญทำกุศล”ข้าวประดับประดาดิน” จัดของคาวหวานใส่กระทงวางให้”เปรต”

ราษฎรบ้านไผ่ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ทำบุญ “ข้าวแต่งแต้มดิน” จารีตประเพณี การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือวงศ์วานที่ตายไปแล้ว มีการจัดของคาวหวานใส่กระทง นำไปวางไว้ตามต้นไม้วัดรุ่งเช้ามืด

ตอนวันที่ 6 กันยายน ที่วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ราษฎรร่วมกันทำบุญเดือน 9 หรือ บุญข้าวแต่งแต้มดิน เป็นจารีตประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือวงศ์วานที่ตายไปแล้ว ข้าวแต่งแต้มดินจะมี ข้าว ของคาวหวาน หมากพลูรวมทั้งบุหรี่ ซึ่งพวกเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือห้อยไว้ตามต้นไม้ในบริเวณวัด
สาเหตุที่ทำให้มีการเกิดบุญข้าวแต่งแต้มดินมีว่า ครั้งสมัยพุทธกาล มีเครือญาติของพระเจ้าพิมพิสารไปรับประทานอาหารของพระภิกษุ ตายไปแล้วจึงเกิดเป็นเปรต เมื่อพระเจ้าพิมพิสารไปถวายทานแก่พระพุทธเจ้ารวมทั้งพระภิกษุแล้ว มิได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลากลางคืนจึงพากันมาแผดเสียงรบกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระเจ้าพิมพิสารจึงไปถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงบอกเหตุให้ทราบ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ จึงถวายสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้วงศ์วาน จึงทำให้มีการเกิดเป็นจารีตประเพณีบุญข้าวแต่งแต้มดินขึ้น

phet1

โดยในพิธีการนั้น พระสมุห์จำเนียรกันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้โปรยน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยมก่อนจำนองไปวางไว้ตามที่ต่างๆเพื่อให้ดวงวิญญาณรวมทั้งเปรตได้มากินอาหารตามความเชื่อถือ โดยราษฎรจะนำของกินมาให้พิธีการตั้งแต่ในวันแรม13 ค่ำ เดือน 9 เป็นการถวายทาน ถือศีล ฟังธรรม พอเพียงรุ่งแจ้งในวันแรม14 ค่ำเดือน 9 เวลาโดยประมาณ 04.00 น. ถึง 05.00 น. ก็จะนำห่อหรือกระทงที่จัดเตรียมไว้ไปถวายหรือห้อยในบริเวณวัด สำหรับในการวางข้าวของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว บางท้องถิ่นอาจทำก่อนถวายทานก็มี

phet2

จากการไต่ถามราษฎรในพื้นที่ บ้านไผ่ กล่าวว่า จารีตประเพณีบุญข้าวแต่งแต้มดิน เป็นจารีตประเพณีของคนในชุมชนรวมทั้งใกล้เคียงได้สืบต่อจารีตประเพณีทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่ออุทิศส่วนกุศลให้คนที่ตายไปแล้ว รวมทั้งจะก่อให้ทุกปี ตามความเชื่อถือราษฎรส่วนใหญ่มีความรู้สึกชอบใจที่ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเครือญาติที่ตายไปแล้ว เพื่อจะได้รับประทานอาหารไม่อนาถา