เปิดที่มา “วันความสงบโลก” ตรงกับ 21 กันยายน ของทุกปี

“สันติ” หมายถึง สภาวะที่ความสันติ ความสงบสุข ไม่มีสงคราม ไม่มีการกระทำอันร้ายแรง ที่บางทีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งความยั่งยืน เมื่อประชาคมโลกต่างมองเห็นจุดสำคัญของสันติ จึงนำมาซึ่งการกำหนดวันสันติโลก วันนี้มีประวัติภูมิหลังอย่างไร ไทยรัฐออนไลน์นำสาระวิชาความรู้มาฝากกัน

วันสันติโลก เป็นวันใด?

วันสันติโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้กำลัง ทั้งยังต่อมนุษย์ สัตว์ รวมทั้งสภาพแวดล้อม เพราะว่าประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เกิดสงคราม ความรุนแรง นำมาซึ่งการสิ้นไปนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในขณะนี้เอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนกระทั่งปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีสำหรับการแก้ปัญหาประเด็นต่างๆร่วมกัน จึงเป็นหนทางที่จะสร้างสันติให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันสันติโลก มีประวัติอย่างไร?

เดิมทีวันสันติโลกจะตรงกับทุกเมื่อเชื่อวันวันอังคารที่ 3 ของกันยายน เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการยูเอ็น เมื่อปี คริสต์ศักราช 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันสันติในตอนนั้น ก็เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักรวมทั้งให้ความเอาใจใส่กับ “สันติ” อันหมายคือ ภาวะสงบสงบ

เป้าหมาย 6 ข้อของวันสันติโลก

1. เคารพต่อชีวิตรวมทั้งศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่ลำเอียงแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้กำลังในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจ
4. เคารพความอิสระสำหรับการแสดงออก รวมทั้งยอมรับความต่างด้านวัฒนธรรม
5. ดำรงชีวิตอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความพร้อมเพรียง เคารพต่อหลักการระบบประชาธิปไตย มอบโอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างทัดเทียมกัน โดยเฉพาะผู้หญิง

“นกพิราบ” เครื่องหมายที่สันติ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายวันสันติสากล สื่อถึงสันติรวมทั้งความสงบสุข ตามความเชื่อถือที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบความบริสุทธิ์ของพระไบเบิล ทั้งยังเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันสันติโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันสันติโลก เพื่อให้ใช้เป็นแถวทางปฏิบัติสู่การงดใช้กำลังทุกรูปแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 ระบุว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความเอาใจใส่ต่อความเสมอภาค รวมทั้งความทนทานของโลก.
ถัดมาในปี คริสต์ศักราช 2001 ยูเอ็นมีมติใหม่อีกรอบ โดยกำหนดให้วันสันติโลก ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันสันติสากลของโลก ที่จำเป็นต้องเลิกการสู้รบ ลดใช้กำลัง รวมทั้งหยุดทำศึกในสงครามตลอดวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องสันติก็กลายเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกยูเอ็น จำเป็นต้องร่วมกันรณรงค์ รวมทั้งร่วมมือกันเกื้อหนุนสันติทั่วโลก เลิกความรุนแรงไม่เฉพาะแต่ในสงครามเพียงแค่นั้น แต่ว่ายังรวมทั้งหยุดการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก รวมทั้งผู้หญิง เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมสันติให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก