“เบทาโกร” ปัดสะสมหมู แจงเป็นสินค้าคงคลังธรรมดา แจ้งล่วงหน้าแล้ว

w1200

“เบทาโกร” ชี้แจงหมู 2.1 แสนกิโลกรัม เป็นการจัดแจงสินค้าคงคลังตามวิธีการปฏิบัติโดยธรรมดา บอกให้ทราบล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 เดือนมกราคมแล้ว

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (บมจ.) ชี้แจงห้องเย็นกรณีอาจมีการสะสมผลิตภัณฑ์ชนิดเนื้อหมูในจังหวัดสงขลา เรื่อง การตรวจดูห้องเย็นกรณีอาจมีการสะสมผลิตภัณฑ์ชนิดเนื้อหมูในจังหวัดสงขลา สืบไปจากกรณีที่ปรากฏรายงานข่าวการเข้าตรวจดูบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา รวมทั้งพบว่ามีการรักษาเนื้อหมูจากบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง จำนวน 201,650 กิโลกรัมในห้องเย็นดังที่กล่าวถึงมาแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การจัดรักษาเนื้อหมูของ บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง รวมทั้งสาขาในกรุ๊ป ในบริษัทห้องเย็นตามที่กำหนดในรายงานข่าว เป็นการจัดแจงสินค้าคงคลังตามวิธีการปฏิบัติโดยธรรมดา ภายใต้มาตรฐานการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อการสำรองผลิตภัณฑ์รองรับการจัดส่ง 5-7 วันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่จนกระทั่งมือคนซื้อ โดยครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในภาคใต้ตอนล่างมากยิ่งกว่า 8 จังหวัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งข้อมูลจำนวนเนื้อหมูทั้งหมดทั้งปวงที่เก็บในห้องเย็นนั้นต่อกระทรวงการค้าขายให้ทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 211,361 กิโลกรัม ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการกึ่งกลาง ว่าด้วยราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ (กกราชการ) ครั้งที่ 1/2565 ที่กำหนดให้ “ผู้เลี้ยงที่มีจำนวนการเลี้ยงเกิน 500 ตัว ผู้ค้าส่งที่มีจำนวนเกิน 500 ตัว ห้องเย็นที่มีการเก็บสต๊อกเกิน 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป ให้ดำเนินงานแจ้งสต๊อกให้กรมการค้าภายในทราบ แล้วก็แจ้งราคาในทุก 7 วัน โดยเริ่มวันที่ 10 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า การจัดการสต๊อกดังที่กล่าวถึงมาแล้วเป็นการจัดแจงสินค้าคงคลังตามหนทางปฏิบัติโดยธรรมดา มิใช่การกักเก็บผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน เพื่อจุดมุ่งหมายด้านราคาที่สูงขึ้นแต่ประการใด บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการกำหนดวิธีการปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐ ครอบคลุมถึงการจัดการสินค้าคงคลังรวมทั้งการรายงานแจ้งจำนวนสต๊อกตามข้อกำหนดโดยครัดเคร่ง

แต่ ภายใต้เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสอหิวาตกโรคแอฟริกาในหมูในตอนนี้ ซึ่งส่งผลต่อจำนวนหมูรวมทั้งระดับราคาที่มากขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความรู้สึกไม่สบายใจของคนซื้อต่อกรณีดังที่กล่าวถึงมาแล้วอย่างดีเยี่ยม ก็เลยได้ยกฐานะมาตรการ

ด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรวมทั้งตลอด โดยได้รับการยืนยันตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์อย่างแม่นยำครบบริบรูณ์ รวมทั้งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในการช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ร้อน ของคนซื้อ โดยการประสานความร่วมแรงร่วมมือกับภาครัฐรวมทั้งทุกภาคส่วน ในการเกื้อหนุนสินค้าหมูปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรมให้กับพสกนิกร ในแผนการการค้าขายลดราคาช่วยพสกนิกร โดยการ จัดจำหน่ายหมูสดในราคากิโลกรัมละ 150 บาทในจุดจัดจำหน่ายในแผนการ 667 ที่ทั่วราชอาณาจักร

เครือเบทาโกร ตั้งมั่นในเจตนาทางธุรกิจที่ดี มีบรรษัทภิบาล พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกรวมทั้งติดต่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในฐานะบริษัทชั้นแนวหน้าด้านสินค้าอาหารสดรวมทั้งแปรรูปที่ปลอดภัย เพื่อสุขภาพรวมทั้งคุณภาพชีวิตดีของคนซื้ออย่างยั่งยืน

 

w1200 (1)