เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 เหมาะนี่ www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 2,500 บาท

ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินเยียวยา มัธยม33 เช็คสิทธิ์เหมาะเว็บไซต์ www.sso.go.th ถ้าเกิดยังไม่ได้สิทธิรีบยื่นทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์เนื้อความกำหนดถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 อย่างเช่น กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม, นนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, จังหวัดปัตตานี, ยะลา, จังหวัดสงขลา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 27-28 เดือนกันยายน 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น และจะโอนตามลำดับเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ด้วย

ยิ่งกว่านั้น ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจทานสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคมเหมาะเว็บไซต์ www.sso.go.th และถ้าเกิดผู้ประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าเกณฑ์เกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแต่เมื่อตรวจทานสิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้องขอทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบถ้วนบริบูรณ์ กำหนดเลขบัตรประชาชนให้แจ่มกระจ่าง แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเบอร์โทรเพื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้เช่นเดียวกัน

33