“หน้ากากอนามัย” เลือกซื้อเช่นไร ให้ได้ประสิทธิภาพ มาตรฐาน

ในตอนนี้ นอกจากวัคซีนโควิด-19 ที่จึงควรรีบฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังถือเป็นอาวุธสำคัญสำหรับเพื่อการคุ้มครองโควิด-19 ซึ่งเวลานี้ มีหลายแบบ หลายแบรนด์ในท้องตลาด แล้วพวกเราจะทราบได้ยังไงว่ายี่ห้อไหนตามมาตรฐาน แล้วก็มีคุณภาพ

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 64) สภาหน่วยงานของคนซื้อ แล้วก็โครงข่ายนักวิชาการเพื่อคนซื้อ แถลงผลการทดลอง “หน้ากากอนามัย” ชนิดใช้ครั้งเดียว โดยมีการตรวจทานคุณภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 แบรนด์ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 สิงหาคม-3 ตุลาคม64 ส่งไปทำการตรวจที่ห้องแลปที่ตามมาตรฐาน หลังจากนั้น มีการจัดประชุมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งผอง เพื่อรายงานผลที่พบการทดลองไม่ว่าจะมอก. (สมอ.) อย. (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลหน้ากากอนามัย

ตรวจทาน หน้ากากอนามัย 60 แบรนด์

“ไพบูลย์ ตอนทองคำ” ผู้ตัดสินนโยบายสภาหน่วยงานของคนซื้อ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสินค้าแล้วก็บริการ เผยผลการทดลองหน้ากากอนามัย 60 แบรนด์ โดยระบุว่า ความยากที่สุดเป็น หลายแบรนด์เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และไม่บอกว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดจัดหมวดหมู่ให้ห้องแลปทดลองตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ การทดลอง แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วไป 14 แบรนด์ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานทางด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) แล้วก็การใช้แรงงานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 แบรนด์ แล้วก็หน้ากากกลุ่มอุปกรณ์คุ้มครองฟุตบาทหายใจตามมาตรฐาน N95 จำนวน 19 แบรนด์ โดยส่งไปทดลองห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นห้องทดลองเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดลอง 2 เรื่อง
ทั้งนี้ มีการทดลอง 2 เรื่องเป็นความสามารถการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ยกตัวอย่างเช่น ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วไป หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แล้วก็ด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดลองในหน้ากากอนามัยกลุ่ม N95 แล้วก็ “ทดลองความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลการทดลอง ดังต่อไปนี้

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องคุ้มครองใช้งานทั่วไป

 • กำหนดให้จะต้องมีความสามารถการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าปริมาณร้อยละ 95
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • จำนวน 14 แบรนด์
 • ผ่านกฏเกณฑ์ 3 แบรนด์ ยกตัวอย่างเช่น LOC , Medicare Plus แล้วก็ Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านกฏเกณฑ์กว่า 11 แบรนด์

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องคุ้มครองการใช้แรงงานทางด้านการแพทย์ทั่วไปแล้วก็การใช้แรงงานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้จะต้องมีความสามารถการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ปริมาณร้อยละ98
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • ทดลอง 27 แบรนด์
 • ผ่าน 3 แบรนด์ ยกตัวอย่างเช่น Double A Care, THC แล้วก็ Nam Anh
 • ไม่ผ่านกฏเกณฑ์ 24 แบรนด์

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องคุ้มครอง N95

 • กำหนดให้จะต้องมีความสามารถการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ปริมาณร้อยละ95
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน มอก. 2480/2562
 • ทดลองทั้งผอง 19 แบรนด์
 • ผ่านกฏเกณฑ์ 13 แบรนด์ ยกตัวอย่างเช่น Minicare , ยี่ห้องู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons แล้วก็ Link Care
 • ไม่ผ่านกฏเกณฑ์ 6 แบรนด์

พิจารณายังไงว่า “หน้ากากอนามัย” ตามมาตรฐาน

“สารี ยอดสมหวัง” เลขาธิการสภาหน่วยงานของคนซื้อ บอกว่า ข้อคิดเห็นสำหรับเพื่อการซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ อย่างน้อยจะต้องมีเลขทะเบียนของ อย. พวกเรายังต้องเผชิญกับโควิด-19 ที่จะอยู่กับพวกเราอีกนาน แล้วก็นี่เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่จำเป็นต้อง ต้องการมองเห็นการกำกับคุณภาพที่ชัดเจน ผลการทดลองคราวนี้จะช่วยปรับให้คนซื้อมีข้อมูลที่เพียงพอ แล้วก็มีคุณประโยชน์สำหรับเพื่อการตกลงใจเลือกซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยได้อย่างแม่นยำ

“เพื่อหลีกเลี่ยงสินค้าที่อาจมีผลพวงต่อสุขภาพ แล้วก็ สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานแล้วก็ส่งต่อข้อมูลผลการทดลองรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้ข้อบังคับสำหรับเพื่อการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ เพื่อการป้องกันคนซื้อ”