สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อนุมัติจัดซื้อ ‘สิโนฟาร์ม’ 20,000 โดส กว่า 18 ล้านบาท

ตอนวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ห้องประชุมที่ประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ลงความเห็นเอกฉันท์เห็นดีเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินเก็บ เพื่อจ่ายตามแผนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรควัววิด-19 “วัคซีนตัวเลือก สิโนฟาร์ม” ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 หมื่นโดส งบประมาณจำนวน 18,060,000 บาท (สิบแปดล้านหกหมื่นบาท) หาวัคซีนป้องกันโรควัววิด-19 ที่มีคุณภาพแล้วก็จำนวนพอเพียงแก่พลเมืองทุกกรุ๊ปในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลได้จองวัคซีนสิโนฟาร์มไป 2 หมื่นโดส แม้กระนั้นอยู่ระหว่าง คอยรับการจัดสรร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ถัดไป เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็หยุดโรคติดต่อวัววิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่เวลานี้

ในช่วงเวลาที่เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (ระลอกม.ย.) ในจังหวัดนครศรีธรรมราชถึง วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 ติดโรครายใหม่ 21 ราย จาก อ.ท่าศาลา 8 ราย อ.ฉวาง 4 ราย อ.สิชล 2 ราย อ.เมือง 2 ราย อ.ทุ่งใหญ่ 1 ราย อ.ทุ่งสง 1 ราย อ.ลานสกา 1 ราย อ.ปากพนัง 1 ราย แล้วก็ อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย ทำให้มียอดติดโรคสะสม 1,610 ราย
รักษาตัวในโรงหมอ 310 ราย รักษาหายแล้วสะสม 1,278 ราย เสียชีวิตสะสม 22 ราย

ผู้รายงานข่าวรายงาน ภายหลังทางจังหวัดประกาศเปิดเตียงสนาม 7 แห่ง เพื่อรองรับคนไข้วัววิด-19 มีถิ่นฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งมาดปรารถนาจะเดินทางกลับมารักษาตัวที่นครศรีธรรมราช ล่าสุด แพทย์อารักษ์ ตระกูลวรชาติ ผู้อำนวยการโรงหมอสิชล เปิดเผยว่า ช่วงเวลาเช้ามืดวันนี้มีคนไข้กลับมาพักรักษาตัวในโรงหมอสิชลแล้ว จำนวน 10 คน มีถิ่นฐาน อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.เมือง ซึ่งทุกคนเข้าที่เข้าทางพักหอพักคนไข้วัววิด-19 แล้วก็กลุ่มหมอ พยาบาล เภสัชกร นักรังสี วิธีการหมอ พนักงานลำเลียงคนไข้ รปภ. ร่วมรับแล้วก็ประเมินอาการ เอกซเรย์ ตรวจเลือด ให้การรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน

อย่างไรช่วงเวลาเช้าได้ส่งคนไข้สุดที่รักษาหายก็ดีแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านได้อีกจำนวน 15 คน ทุกคนแข็งแรงดี แม้จะมีคนไข้บางรายปอดบวม ในจำนวนนี้มีเด็กตัวเล็กๆอายุเพียงแต่ 4 เดือน ร่วมอยู่ด้วย 1 คน เป็นคลัสเตอร์จากโรงงานทองคำเปลว ส่งกลับบ้านที่อำเภอพรหมคีรี โดยรถยนต์โรงหมอพรหมคีรีมารับไปส่งถึงที่บ้าน บริการอีกทั้งไปรับมารักษาแล้วก็ส่งกลับ