วิเคราะห์สิทธิ์ โอนเงิน “รับรองรายได้ข้าวปี 64/65” เงินทยอยเข้าแล้ว

วิธีตรวจทานสิทธิ์ โอนเงิน “รับรองรายได้ข้าวปี 64/65” ดังนี้เงินทยอยเข้าบัญชีแล้ว ถ้าหากไม่เจอข้อมูลต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งปกป้องความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบพบเจอปัญหาขาดทุน ลดภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายสำหรับในการจัดการกับปัญหาราคาผลิตผลตกต่ำจากเหตุการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” รวมทั้งน้ำท่วม ทั้งที่กลไกตลาดยังคงดำเนินงานปกติ โดยรับรองรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด อาทิเช่น

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ในตอนที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 จ่ายเงินวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2564
งวดที่ 2 จ่ายเงินวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรับรองรายได้ เกษตรกรควรต้องขึ้นบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอนที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ทดแทน

สำหรับแนวทางการตรวจทานสิทธิ์โครงการรับรองรายได้ชาวนา ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวสามัญชน พร้อมกดค้นหา
3. ถ้าหากคนที่ลงทะเบียนสำเร็จ รวมทั้งได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผลลัพธ์ “โอนเงินเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว” ถ้าหากไม่เจอข้อมูลการขึ้นบัญชี ต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ