‘วัดจุฬามณี’วัดดั้งเดิมบ้านเกิดนายขนมต้มสมัยกรุงศรีจมน้ำอีกทั้งวัด

3 เดือนตุลาคม64-น.ส.อรุโณทัย พารอด กำนัน ตำบลบ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เผยแพร่สถาพความทรุดโทรมด้านในวัดจุฬามณี ซึ่งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา เขต ตำบลบ้านกุ่ม ขนาดเนื้อที่กว่า 15 ไร่ ซึ่งเวลาเช้าก่อนหน้านี้ แนวคุ้มครองปกป้องน้ำหลากของสงฆ์ฝั่งทิศใต้ พร้อมกันรั้วของสงฆ์ ได้พังทลายลงเนื่องจากแรงดันของน้ำ ที่ท่วมสูงในชุมชนรอบวัดกว่า 2 เมตร รวมทั้งน้ำได้ไหลล้นเข้าในพื้นที่วัดอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง พบว่า ระดับน้ำในวัด ในชุมชน รวมทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยา มีระดับเท่ากันหมดแล้ว

โดยในวัดแม้ว่าจะผ่านการถมดินให้สูงขึ้นมาบ้างแล้ว แม้กระนั้นล่าสุดน้ำได้ท่วมพื้นที่วัดสูงประมาณ 1.5 เมตร โดยน้ำได้ท่วมทุกพื้นที่ ตั้งแต่พระอูโบสถ์ รวมทั้งวิหาร ยุคกรุงศรีอยุธยา กลุ่มกุฎีพระสงฆ์ เมรุมาศ ศาลาสวดบำเพ็ญกุศล ด้านล่างของศาลาการเปรียญ ศาลาการเปรียญข้างหลังเก่า รวมทั้ง โรงพยาบาลสต.บ้านกุ่ม ที่เป็นศูนย์กลางขจัดปัญหาโควิดในตำบล ถูกน้ำหลากด้านล่างไปหมดไป เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่วัด
โดยก่อนหน้านี้ 1 สัปดาห์ ที่วัดจุฬามณี ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของนายชนมต้ม บรมคูมวยไทย ยุคกรุงศรีอยุธยานั้นประชาชน ทำงานคุ้มครองปกป้องพื้นที่วัดทั้งวันทั้งคืน เพื่อสู้กับน้ำหลากสูง แม้กระนั้นวันนี้ น้ำได้พังทลายเข้ามาสร้างความเสียหายจนถึงหมดไป ส่วนชุมชน 9 หมู่บ้านตั้งขอบเจ้าพระยา นั้นท่วมทุกหมู่บ้านเหมือนกัน