ลงทะเบียน SME ตรงนี้! ช่วยผู้ว่าจ้าง 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รมว.แรงงาน หวาดหวั่นสถานประกอบการ ยังไม่รู้จัก “แผนการสนับสนุนรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” ถ้าหากลงทะเบียนตามที่มีการกำหนดไม่ทัน ข้างใน 20 พฤศจิกายน 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยออกมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำแผนการสนับสนุนรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บ “สนับสนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 – 20 พฤศจิกายน 64 เดี๋ยวนี้มีสถานประกอบการลงทะเบียนร่วมแผนการ 169,096 ราย หรือร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 2,536,686 คน หรือร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือช่วงเวลาลงทะเบียนร่วมแผนการเพียงแค่ 4 วันแค่นั้น ถ้าหากไม่ปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กำหนดจะทำให้นาย สถานประกอบการ เสียสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพ.ย. 2564 – เดือนมกราคม 2565

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกรัฐมนตรี รวมทั้งพล.อ.ประวิตร วงษ์กาญจน์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลดูแลกระทรวงแรงงาน เอาจริงเอาจังที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งสังคมที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรค วัววิด -19 โดยได้อนุมัติแผนการสนับสนุนรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้นายสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ถูกเลิกว่าจ้างตามเงื่อนไขแผนการฯ มีรายได้ดูแลตนเองรวมทั้งครอบครัว ทั้งนาย สถานประกอบการ ได้รับเงินสมทบเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูธุรกิจ รวมทั้งสร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง ซึ่งผมห่วงใยนาย สถานประกอบการเล็กน้อยที่ยังไม่รู้จักแผนการฯ ตอนนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งนายในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบครั้งละราย เพื่อให้ทราบข้อมูลรวมทั้งมาลงทะเบียนทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายรุ่งโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน บอกว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอนนี้มอบหมายข้าราชการรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากที่ทำการจัดหางานกรุงเทพฯ พื้นที่ 1-10 รวมทั้งที่ทำการจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ติดตามนาย สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนที่ตั้งบริษัทในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผนการฯ รวมทั้งเร่งรัดให้ลงทะเบียนข้างในกำหนดเวลา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้จักข้อมูลแผนการรวมทั้งยังไม่ลงทะเบียนมักเป็นนายในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน

ลงทะเบียน SME สนับสนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับนาย/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมทั้งมีลูกว่าจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมแผนการ ผ่านเว็บ “สนับสนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจตราคุณสมบัติ เมื่อได้รับการยินยอมแล้ว จะต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสมทบ สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินสมทบจากแผนการนี้ ในเรื่องที่นายไม่อาจจะลงทะเบียนร่วมแผนการฯผ่านระบบด้วยตัวเอง สามารถนำเอกสารซึ่งมี หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายรวมทั้งเลขบัญชี) รวมทั้งสำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายบุคคลปกติ) โดยเซ็นชื่อรับประกันสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการจัดหางานกรุงเทพฯพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ หรือถ้าหากอยากได้ถามไถ่รายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว