ผู้บังคับบัญชาตร.โต้โซเชียล การันตีคำบัญชาแต่ง ‘รอง ผกก.-สว.’ เสร็จแล้ว ไม่เลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

พล.ต.อำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตร. โต้กระแสโซเชียล การันตี คำบัญชาแต่งตั้งเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ ระดับ “รอง ผู้กำกับการ-สว.” เสร็จสมบูรณ์ มีผลบังคับใช้ 7 ธันวาคมนี้ ลั่นไม่มีเลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

ตอนวันที่ 6 ธันวาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ (ผู้บังคับบัญชาตร.) พูดถึง กรณีมีการแชร์ข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์คว่าการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐ

ตำรวจ ระดับ สว.ถึง รอง ผู้กำกับการวาระประจำปี 2564 มีการวิ่งเต้นกันจึงทำให้การเผยแพร่คำบัญชาล่าช้า รวมถึงแชร์ข้อมูลว่าจะเลื่อนเผยแพร่คำบัญชาแต่งตั้ง และก็วันที่คำบัญชามีผลออกไปอีก ว่า การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจระดับ รอง ผู้กำกับการ-สว. วาระประจำปี 2564 เสร็จสมบูรณ์สมบูรณ์แล้ว ไม่มีเลื่อนออกไปอะไร ดังที่มีการแชร์ข้อมูล โดยคำบัญชามีผลพร้อมทั่วประเทศในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ และไม่ได้มีสาเหตุล่าช้าจากการวิ่งเต้นอะไร

ทั้งนี้การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ มีหลักเกณฑ์กรอบระเบียบข้อบังคับไว้แจ้งชัด จำต้องกระทำตามระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้น การแต่งตั้งระดับ รอง ผู้กำกับการ-สว. เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา ที่ ผู้บังคับบัญชาตร. มอบหมายให้ ผบช. เป็นคนลงนามในคำบัญชาแต่งตั้ง โดยมีคณะกรรมการช่วยพิจารณา ก่อนเสนอ ผบช. ลงชื่อคำบัญชาแต่งตั้งและก็มีผลบังคับใช้โดยชอบด้วยกฎหมายต่อไป