ประชาชนไม่ค่อยสบายใจจัดงานลอยกระทงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนมากไม่ไปเที่ยวงาน-ลอยออนไลน์แทน

ประชาชน 60% เป็นห่วงจัดงานลอยกระทงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนใหญ่ไม่ท่องเที่ยวงาน-ลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวพันป้องกันโควิดเคร่งครัด ต้องการลอยโควิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชากรทั่วทั้งประเทศ ปริมาณทั้งหมดทั้งปวง 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยรวมทั้งมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานลอยกระทงคราวแรกในช่วงที่ยังมีเหตุการณ์โควิด-19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พ.ย.ก่อนหน้านี้ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือปริมาณร้อยละ 60.04 กล่าวว่า เป็นห่วงเรื่องโควิด-19 กลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาปริมาณร้อยละ 52.29 กล่าวว่า เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบทอดจารีตอันดีเลิศ ปริมาณร้อยละ 50.00 กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการท่องเที่ยว ปริมาณร้อยละ 44.28 กล่าวว่า ทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวา ครึกครื้น ได้ผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียด รวมทั้งปริมาณร้อยละ 31.43 กล่าวว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจะจัดงานได้ตามปกติ
เมื่อถามว่าภายหลังคลายล็อกรวมทั้งเปิดประเทศแล้ว ประชากรพอใจจะไปร่วมเทศกาลลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆไหม พบว่า ส่วนใหญ่หรือปริมาณร้อยละ 43.94 กล่าวว่า ไม่ไป รองลงมาปริมาณร้อยละ 30.68 กล่าวว่า ไม่แน่ใจ มีเพียงแค่ปริมาณร้อยละ 25.38 กล่าวว่า ไป 25.38 รวมทั้งเมื่อถามว่าถ้าได้ไปลอยกระทง ประชากรจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าส่วนใหญ่หรือปริมาณร้อยละ 33.50 กล่าวว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาปริมาณร้อยละ 26.99 กล่าวว่า กระทงอุปกรณ์ธรรมชาติ ปริมาณร้อยละ 23.56 กล่าวว่า ทำกระทงเอง เป็นต้น เมื่อถามหาความเชื่อมั่นถัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือปริมาณร้อยละ 40.86 กล่าวว่า ไม่ค่อยมั่นใจ ปริมาณร้อยละ 30.71 กล่าวว่า ยังคลุมเคลือ ปริมาณร้อยละ 23.57 กล่าวว่า ค่อนข้างมั่นใจ รวมทั้งปริมาณร้อยละ 4.86 กล่าวว่า มั่นใจมากมาย

เมื่อถามหาสิ่งที่ต้องการบอกหน่วยงานที่เกี่ยวพันสำหรับในการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ พบว่า อันดับ 1 ปริมาณร้อยละ 86.82 กล่าวว่า มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดระยะเวลา มีจุดคัดเลือกกรอง เว้นระยะห่าง อันดับ 2 ปริมาณร้อยละ 63.05 กล่าวว่า สถานที่จัดงานต้องสมควร ระบายอากาศก้าวหน้า ไม่แออัดคับแคบ อันดับ 3 ปริมาณร้อยละ 50.04 กล่าวว่า รักษาความปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากดอกไม้ไฟ ดอกไม้เพลิง ไฟไหม้ ฯลฯ อันดับ 4 ปริมาณร้อยละ 47.89 กล่าวว่า เน้นย้ำอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตที่ดีเลิศ อันดับ 5 ปริมาณร้อยละ 41.52 กล่าวว่า พิจารณาความแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเรือ สถานที่จัดงานชายน้ำ เมื่อถามหาการลอยกระทงในปีนี้ที่มีโควิด-19 แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาอย่างไร พบว่า อันดับ 1 ปริมาณร้อยละ 68.04 กล่าวว่า ละเว้นการไปสถานที่แออัดคับแคบ อันดับ 2 ปริมาณร้อยละ 62.16 กล่าวว่า ระวังสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันดับ 3 ปริมาณร้อยละ 50.40 กล่าวว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด อันดับ 4 ปริมาณร้อยละ 44.52 กล่าวว่า ความสนุกสนานลดลง อันดับ 5 ปริมาณร้อยละ 39.90 กล่าวว่า มัธยัสถ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้เมื่อถามหาสิ่งที่ประชากรต้องการลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า อันดับ 1 ปริมาณร้อยละ 87.84 กล่าวว่า โควิด-19 อันดับ 2 ปริมาณร้อยละ 59.10 กล่าวว่า ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อันดับ 3 ปริมาณร้อยละ 57.84 กล่าวว่า ข้าวของแพง น้ำมันแพง อันดับ 4 ปริมาณร้อยละ 55.41 กล่าวว่า ความยากแค้น รวมทั้ง อันดับ ปริมาณร้อยละ 54.41 กล่าวว่า 5 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง