ประกันสังคม ประกาศ ตระเตรียมฉีดวัคซีนเข็ม 2 แอสตร้าฯ ให้ ม.33 วันไหน-เตรียมยังไง ที่นี่

เตรียมพร้อมผู้ประกันตนมาตรา 33 ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 เตรียมพร้อมยังไง ได้ฉีดวันไหน สำรวจได้ที่นี่

วันที่ 12 ส.ค. 2564 สำนักข่าวไทย กล่าวว่า พญ.นิธยาพร ลิมปะประเภท รองผู้ประกาศสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมพร้อมสำหรับเพื่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นเข็มที่ 2 หลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว ช่วงวันที่ 7 เดือนมิถุนายน ก่อนหน้านี้ โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งเนื้อหามีดังนี้

sso

เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันไหน ได้รับวัคซีนยี่ห้อใด ?

– เริ่มฉีดในวันที่ 16 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดทั้งปวง โดยแบ่งผู้ประกันตนตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ)เป็นผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า และจะถึงกำหนดฉีดเข็ม 2 ด้านใน 12-16 อาทิตย์ ก็จะเป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าอย่างเดิม

– ผู้ประกันตนในพื้นที่จ.กรุงเทพฯที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16 ส.ค. – 28 ก.ย. 2564

– ส่วนกลุ่มฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ช่วงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564เป็นผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อซิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ด้านใน 3-4 อาทิตย์ เป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดทั้งปวงเหมือนกัน

– สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่จ.กรุงเทพฯที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม – 6 ส.ค. 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16-27 ส.ค. 2564

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ยกตัวอย่างเช่น นนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรสาคร และนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม – 13 ส.ค. 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า เมื่อวันที่ 16-27 ส.ค. 2564
การนัดหมายฉีดวัคซีน

สำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดพบให้ผู้ประกันตนรู้ล่วงหน้าผ่าน SMS โดยได้จัดเตรียมศูนย์ฉีดวัคซีนกระจายทั่วพื้นที่จ.กรุงเทพฯทั้งยัง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด และทั้งยัง 5 จังหวัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว

ถ้าเกิดมิได้รับ SMS จำต้องทำอย่างไร ?

ถ้าเกิดผู้ประกันตนอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามที่มีการกำหนดข้างต้น แต่ว่ามิได้รับ SMS นัดพบ สามารถสำรวจวันนัดพบฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ที่หน้าเว็บสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ถ้าเกิดไม่พบข้อมูล ขอให้รีบแจ้งนายจ้าง หรือ HR บริษัท ด่วน หรือถ้าเกิดมีคำถาม ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 1 วัน
sso2

การเตรียมการก่อนฉีดวัคซีน

– นอนพักให้พอเพียง

– งดเว้นการบริหารร่างกายหนัก

– สวมเสื้อที่สบายสำหรับเพื่อการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น

– จัดแจงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ติดตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน และมาให้ทันตามกำหนดนัดพบ