ปทุมธานี มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนปชช.เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย 24 ชม.

ช่วงวันที่ 26 กันยายน นายสุคำกล่าว รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่า ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.แล้วก็ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ บอกว่า

ด้วยกองอำนวยการคุ้มครองป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม ตลอดรอบๆเมืองไทยตอนบน แล้วก็อต.เดาว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพิงผ่านภาคกลางตอนล่าง ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่รอบๆภาคกึ่งกลาง แล้วก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรามากขึ้น

โดยเดาปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ โดยประมาณ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมถึงตัดต้นน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ยังคงจําเป็นจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงมากขึ้นจากปัจจุบันโดยประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 กันยายน 2564

ปภ.ปทุมธานี ไตร่ตรองแล้วเพื่อเป็นการจัดแจง ความพร้อมรับเหตุการณ์ดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ขอให้ท่านดําเนินการ ดังต่อไปนี้

1.) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชากรในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์รอบๆริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทห้างร้าน ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ดังเช่น การก่อสร้างเขื่อนคุ้มครองป้องกันริมฝั่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น ร่วมอีกทั้งประชากรที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงเหตุการณ์น้ำปัจจุบัน แล้วก็ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการแคว้นในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารตลอด 1 วัน โดยยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) แล้วก็มีฝนตกสะสม และผสานการกระทำกับหน่วยงานที่ เกี่ยวพันในพื้นที่เตรียมความพร้อม กําลังพล สิ่งของ เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องจักร แล้วก็ยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงาน อํานวยความสบาย แล้วก็ให้ความให้การช่วยเหลือประชากร ตลอด 1 วัน

3.) ถ้าหากกำเนิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานเหตุการณ์ แล้วก็การให้ความให้การช่วยเหลือในพื้นฐาน ให้กองอํานวยการคุ้มครองป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์แขนดูแลส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ แล้วก็ถือปฏิบัติ

water