“นนทบุรี” คลายล็อกดาวน์เปิด-ปิด สถานที่แบบข้อตกลง ที่แห่งใดบ้าง เช็กเลย

“จังหวัดนนทบุรี” ลดหย่อนมาตรการล็อกดาวน์ ให้เปิดสถานที่ 11 ประเภทได้แบบมีเงื่อนไข เริ่มวันนี้วันแรก พร้อมเปิดเผยสถานที่ปิดให้บริการชั่วคราว 31 แห่ง

เพจเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ได้โพสต์ใจความว่า ปัจจุบันมีคำบัญชาจังหวัดนนทบุรี ที่ 2415/2564 ลงวันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2564เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราว (ฉบับที่ 62) รวมทั้งมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์คำบัญชาปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราวนิดหน่อยเพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้มีการแพร่ไปเชื้อไวรัสโควิด-19 ในฝ่ายตอนนี้สาธารณสุขได้ประเมินเหตุการณ์ค่อนข้างทรงตัวแล้วก็มีลักษณะท่าทางคลี่คลายในททางที่ดีขึ้นหากแม้ปริมาณคนไข้ร้ายแรงในชั้นสูง ซึ่งได้ผลสะสมมาจากการได้รับเชื้อในตอนก่อนหน้านี้ แม้กระนั้นผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ในวันแล้ววันเล่ามีปริมาณลดน้อยลง อย่างสม่ำเสมอประกอบกับผู้ที่ได้รับการรักาพยาบาลจนกระทั่งหายมีเยอะมากๆขึ้น

non

non2

non3

non4