ด่วน! คำบัญชาแต่งตำรวจ ระดับ รองผบกรัม-ผกก. วาระ64 คลอดแล้ว เช็กชื่อเลย

ด่วน ผู้บังคับบัญชาตร. เซ็นชื่อคำสั่งตั้ง ตร. ระดับ รองผบก.-ผู้กำกับการ ย้ายราบเดิม ทั่วประเทศแล้ว วาระประจำปี 2564 จัดเตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สท.

วันที่ 16 พ.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ตำบลอ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตร. เซ็นชื่อคำสั่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. และก็ ผู้กำกับการ วาระประจำปี 2564

โดย ที่ทำการกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องแน่ใจบริบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจสอบเสร็จ จะส่งคำสั่งดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไปยัง กองสั่งการสารนิเทศ (สท.) เพื่อให้ทาง สท. นำคำสั่งดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไปลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. ให้ทุกหน่วยทราบต่อไป

ดังนี้ ที่ทำการกองสารนิเทศ ได้เตรียมพร้อมให้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่รับผิดชอบไว้ หากว่าทาง สกพ. ส่งคำสั่งตั้งดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยทราบโดยทันที อย่างไรก็แล้วแต่ สามารถตรวจทานรายชื่อการตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://saranitet.police.go.th/news