ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

ช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม โรงหมอวิภาวดี ได้ทำหนังสือแจกแจงถึงการสั่งซื้อวัคซีนวัววิด-19 ว่า เรียน ท่านนักแสดงความพอใจสำหรับในการรับวัคซีน Moderna กับโรงหมอวิภาวดี จากที่โรงหมอวิภาวดี ได้ให้ความเอาใจใส่กับการนำเข้าวัคซีนลู่ทาง โดยหวังให้พลเมืองสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ และท่านได้มีความสนใจวัคซีนลู่ทาง (Moderna) กับโรงหมอวิภาวดี นั้น

โดยที่การทำงานจัดซื้อวัคซีน ณ เหตุการณ์ปัจจุบัน ทำให้โรงหมอวิภาวดีให้คำตอบที่แน่ชัดแก่ทุกคนไม่ได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงใด ซึ่งโรงหมอจัดว่าอาจเกิดการเสี่ยงแก่ท่าน และเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องแจ้งเรื่องจริงเรื่องนี้ต่อผู้รับบริการทุกคนที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดยาอย่างรวดเร็วที่สุด โรงหมอวิภาวดีก็เลยพินิจพิเคราะห์ตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว โรงหมอวิภาวดีก็เลยต้องการขออภัยทุกคนมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ท่านได้โปรดเข้าใจถึงความสุจริตใจและบริสุทธิ์ใจของโรงหมอที่มีต่อทุกคน ดังนี้ ถ้าหากโรงหมอวิภาวดีได้รับความแจ้งชัดสำหรับในการที่จะทำให้คุณได้เข้าถึงวัคซีนลู่ทาง โรงหมอจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อไต่ถามความอยากได้ถัดไป ขอขอบพระคุณ โรงหมอวิภาวดี

ดังนี้หลังจากที่ได้มีการโพสต์ใจความดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นเยอะมากๆ โดยส่วนมากมีความเห็นว่า น่าจะเกิดจาก รพ.โดนฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งบีบและบีบคั้น ขวางกั้นการนำเข้าวัคซีน จนถึงไม่อาจจะจัดซื้อได้ …