ครม.รับรู้ เคลื่อนแผนการรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งโครงสร้างรองรับ

ครม.รับทราบ เขยื้อนแผนการรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งฐานราก-พัฒนาระบบส่วนประกอบเบื้องต้น-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ประชาชน ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รมต.นำแผนการไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่รีสอร์ทโซฟิเทล กระบี่ โภคินธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา โรงแรม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.กระบี่ ว่า ครม.รับทราบการลงพื้นที่ศึกษางานของ ครม.ในพื้นที่กรุ๊ปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยกตัวอย่างเช่น กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต จังหวัดระนอง รวมทั้งจังหวัดสตูล เพื่อขับแผนการรวมทั้งโครงการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆเช่น การพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความสามารถสำหรับในการชิงชัยของไทย อย่างเช่น โครงการพัฒนาสนามบินจังหวัดระนอง สนามบินนานาชาติกระบี่ โครงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขท่าเรือภูเก็ต รวมทั้งโครงการนำสายสื่อสารลงดิน รอบๆจุดท่องเที่ยว รวมทั้งก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวมาหยาบคายริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตร ผ่านโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินรวมทั้งปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มค่ารวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมทั้งความสวยงามจากผลิตภัณฑ์การเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งจากฐานราก โดยพัฒนากรุ๊ปโอท็อป รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารวมทั้งปาล์มน้ำมัน โดยปรับปรุงแก้ไขระบบที่ดินทำกินรวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือสิทธิ์ที่ดิน สำหรับในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ภ. 4-01 จัดการกับปัญหาที่ดินรวมทั้งที่อยู่อาศัย รวมทั้งโครงการบ้านมั่นคง แล้วก็การพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองรวมทั้งการดูแลและรักษาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกันกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการผลักดันและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพชาวไทยทุกช่วงวัย จัดทำโครงการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างช่องทางด้านการศึกษาของผู้พิการรวมทั้งด้อยโอกาส รวมทั้งจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ช่วยเหลือบริหารจัดการน้ำทั้งยังระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงการการจ้างก่อสร้างขุดลอกรวมทั้งรักษาชายฝั่งทะเลรวมทั้งรอบๆร่องน้ำกันตรัง
การปฏิสังขรณ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

น.ส.รัชดาพูดว่า รัฐบาลปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการผลิตความสามารถสำหรับในการชิงชัยรวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนารวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการ นอกจากนั้น พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งยังโครงข่ายการติดต่อสื่อสารทางถนนหนทาง การจัดการจัดการภัยอันตราย ติดตามหลักสำคัญปัญหาการพัฒนาส่วนประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง รวมทั้งปศุสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมดูวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับการช่วยสนับสนุนจากกองทุนช่วยเหลือการอนุรักษ์และรักษาพลังงาน รวมทั้ง 3.การเสริมสร้างรวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยืนยง ติดตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยพอเพียง การปฏิบัติงานตามแผนการการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบรวมทั้งการเรียนตามความสะดวก เป็นต้น ดังนี้ นายกฯกำชับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวพันนำข้อสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป