ขอเชื้อเชิญร่วมงานนิทรรศการเวียน “นึกถึงมิลืม ๙” 11 – 13 ต.ค. 2564

พิพิธภัณฑ์การเกษตรสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชื้อเชิญญาติคนไทยร่วมงาน “คิดถึงไม่ลืมเลือน 9” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 13 เดือนตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูไม่พลอดุลยอำนาจวาสนามหาราช บรมที่นาถบพิตร รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 เดือนตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งรับดูผ่านหนทาง Online โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • นิทรรศการเทิดทูนพระเกียรติ “ในความจำ” เสนอพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ หลักธรรม หลักคิด รวมทั้ง หลักปฏิบัติ ของท่าน ยังคงตรึงตราอยู่ในความจำอย่างไม่รู้ลืม
  • นิทรรศการของใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  • การฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินรวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 หลักสูตร ตลอด 3 วัน
  • รับดูนิทรรศการในหลวงรักพวกเรา รวมทั้งภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ
  • ดู ช้อป พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรไม่เป็นอันตราย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั้งประเทศ กว่า 50 ร้านรวง
  • กิจกรรมน้อมระลึก วันที่ 13 เดือนตุลาคม 2564 เวลา 15.๕2 น. ร่วมน้อมระลึกในบุญคุณ อันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูไม่พลอดุลยอำนาจวาสนามหาราช บรมที่นาถบพิตร รวมทั้งยอมรับฟัง เพลงแห่งการนึกถึงโดยคุณศิรินทรา นิยากร ที่มาร่วมเห่กล่อมเพลงพระราชนิพนธ์แทนเสียงหัวใจของพวกเราคนไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงขลุ่ยเห่กล่อมเพลงน้อมระลึกจากอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี นักแสดงแห่งชาติ ในวันเดียวกันนี้ได้เปิดให้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักพวกเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งวัน

การจัดงานในครั้งนี้ยังคงคุมเข้มวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีการจัดงานผ่านรูปแบบออนไลน์ สามารถรับดูถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : Wisdomkingmuseum ตลอดทั้ง 3 วัน